INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 FOR DIKEMARK IF.

Dikemark IF kaller inn til årsmøte Torsdag 31 Mars klokken 1900 på Vardåsen skole.

Saker som ønskes tatt opp meldes styret (hovedstyret@dif.no) innen 17 mars. Kandidater til styret meldes til styret (hovedstyret@dif.no)

Mvh

Styret