INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 FOR DIKEMARK IF

Dikemark IF kaller inn til årsmøte torsdag 23. mars klokken 1900 på Vardåsen skole.

Saker som ønskes tatt opp meldes styret (hovedstyret@dif.no) innen 9 mars.

Kandidater til styret meldes til styret (hovedstyret@dif.no)

Se hovedstyrets årsberetning 2016

Se årsrapport fra Aerobic

Se regnskap for 2016

Se forslag til Valg

Se innkomne forslag til Styret

Mvh
Styret