Kategorier


Arkiv


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 FOR DIKEMARK IF

Dikemark IF kaller inn til årsmøte torsdag 23. mars klokken 1900 på Vardåsen skole.

Saker som ønskes tatt opp meldes styret (hovedstyret@dif.no) innen 9 mars.

Kandidater til styret meldes til styret (hovedstyret@dif.no)

Se hovedstyrets årsberetning 2016

Se årsrapport fra Aerobic

Se regnskap for 2016

Se forslag til Valg

Se innkomne forslag til Styret

Mvh
Styret