Innkalling til årsmøte 2021 for Dikemark IF

Dikemark IF kaller inn til årsmøte onsdag 19. mai klokken 1900. Møtet vil avholdes digitalt, og vi ber derfor alle som ønsker å delta om å sende epost til hovedstyret@dif.no

Saker som ønskes tatt opp meldes Hovedstyret (hovedstyret@dif.no) innen 5 mai.

VI trenger kandidat til valgkomitéen. Kandidater bes meldes til Hovedstyret (hovedstyret@dif.no).

Saksdokumenter med forslag vil ligge tilgjengelig på dif.no senest en uke før årsmøte.

Vennlig hilsen
Hovedstyret