Kategorier


Arkiv


Innkalling til årsmøte i Dikemark IF

STED: DIF klubbhus
Onsdag 13.03.2013 klokken 19:00

Sak 1 – Åpning av møtet og valg av ordstyrer
Sak 2 – Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokollen
Sak 3 – Årsberetning
Sak 4 – Regnskap
Sak 5 – Budsjett for 2014
Sak 6 – Valg
Nye lovnormer fra Norges Idrettsforbund
Sak 7 – Innkomne forslag
Sak 8 – Signering av protokoll

Saksliste
Det har ikke kommet inn saker ut over det som fremkommer over.

Sakspapirer

Årsberetning fra hovedstyret
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2012