Lagleder- og trenermøte torsdag 18. november

Som dere er kjent med avholder vi lagleder/trenermøte den 18. november kl 19-2130 på Vardåsen Skole.

Tema denne gang er:

Klubbutviklling for fotballen i DIF.

Stikkord for diskusjon

– Klubben setter fokus på barnefotballen fra 6-12 år?
– Formelt samarbeid med annen klubb for ungdomsfotballen 13-19 år? Hva med seniorfotballen?
– En kombinasjon av ovennevnte?
– Trenerutvikling og kurs – hvilke krav skal vi sette til trenere og lagledere i klubben
– Dommerkurs – behov
– Hvordan drive fotballgruppa videre; verv, ressurser, anlegg

I tillegg vil vi noen få minutter presentere planer for breddeklubben DIF.

Vel møtt og vi ønsker at så mange som mulig møter opp denne kvelden. Enkel bevertning.

På vegne av styret
Lars