Kategorier


Arkiv


Medlemskap og aktivitetsavgift

Styret i DIF har sett behovet for en mer rasjonell måte å håndtere medlemskap og innbetaling av kontingent/aktivitetsavgift. I hovedtrekk vil modellen se slik ut:

DIF vil i fremtiden ha 2 typer medlemskap; Enkelt medlemskap eller familiemedlemskap.

Enkeltmedlemskap vil være aktuelt der hvor en enkelt utøver er medlem, eller hvor enkelte ønsker å være medlem uten aktivitet (såkalt støttemedlem).

Familemedlemskap er aktuelt der hvor flere enn 1 i samme familie deltar på en aktivitet, eller hvor hele familen ønsker å støtte opp om DIF.

Hva vil et medlemskap koste?
Enkeltmedlemskap vil koste kr. 250,-
Familemedlemskap vil koste kr. 500,-

Kontingenten gjelder for ett år avgangen (kalenderår) og vil bli sendt ut i januar hvert år for de som er innmeldt pr. 31.12. Det vil fortsatt være mulig å melde seg inn i løpet av året, men med full medlemsavgift uavhengig av når innmelding skjer.

Kontingenten dekker forsikring for utøver og stemmerett i klubben ved fylte 15 år. I tillegg vil medlemskapet gi rabatt hos G-sport i Asker.

Ny type medlemskort vil bli sendt ut etter innbetaling.

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgiften fastsettes av leder for aktiviteten, og betales når aktiviteten starter. Det vil si i begynnelsen av oktober for skigruppa, og i begynnelsen av april for fotballgruppa. Eventuell vintertrening for fotball/sommertrening for skigruppa vil komme som et tillegg. For Aerobic sendes denne ut separat fra leder her.

Alle aktivitetsavgifter for gruppene, fordelt på aldersnivaå vil bli kunngjort på nettsidene i forkant av oppstart.

Kontingenter, aktivitetsavgifter og eventult andre avgifter knyttet til klubben vil i fremtiden bli sendt ut og håndtert av Intellibill, et factoringselskap. Vi ber alle våre medlemmer innstendig om å sikre at både medlemskap og aktivtetsavgifter blir betalt i rett tid.