Meget verdifullt bidrag fra Lions Blakstad til nystartet sykkelgruppe

Sist fredag var undertegnede invitert til 40-års jubileum for Lions Blakstad. Festen ble holdt på Leangkollen med 60 gjester og 4-retters middag.Grunnen til at vi var invitert, lå i en søknad vi hadde sendt inn om økonomisk støtte til oppstart av en sykkelgruppe i DIF.Utdelingen skulle skje sent fredag kveld og ble en høytidlig overekkelse, hvor blant annet ordfører Lene Conradi var tilstede.

Sykkelgruppa i DIF ble tildelt kr. 30.000, som er øremerket til trening. og konkurransetøy, hvor profilering av DIF er viktig. Dikemark IF retter en stor takk til Lions Blakstad for gaven og en veldig hyggelig fest.

Mvh
Lars Johansen
Styreleder