Protokoll fra årsmøtet for 2019

Protokoll Årsmøte Dikemark IF 2019