Protokoll fra årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt 19. mai kl. 19 på Meet.

Protokoll årsmøte Dikemark IF 2020