TRENERKURS – 2 helger i mars og 2 helger i april = Ferdig C-lisens trener i Fotball

Styret håper flere har mulighet og lyst til å være med. Påmelding innen 28. februar.

C-lisens (Trener I) i fotball

Målet er at alle spillere har trenere med nødvendig kompetanse innenfor sitt arbeidsområde. Litt faglig påfyll kan være nok for å skape god aktivitet for alle – både for de som har ambisjoner og for de som spiller fotball utelukkende fordi det er gøy og sosialt.

Kurset består av 4 delkurs hvor delkurs 1/»Barnefotballkurset» og delkurs 4/»Ungdomsfotball» er selvstendige kurs, men bør tas i rekkefølge i forhold til materiell. Delkurs 2/»Fotballferdighet» og delkurs 3/»Samspill» bør sees i en helhetlig sammenheng.

Lørdag 5. mars og søndag 6. mars

Delkurs «Barnefotballkurset (6-12 år)»

Ønsker du å bidra innen barnefotball (alder 6 -12 år) er dette kurset skreddersydd
for deg.
– Hva er det som gjør at barn trives og har det gøy med fotball?
– Hvordan skal du oppføre deg som aktivitetsleder?
– Hva slags fotballaktiviteter bør barn drive med?
– Hvordan kan du differensiere aktivitetene slik at alle opplever mestring?
– Hvilke retningslinjer gjelder for barnefotballen og foreldreinvolvering?
Delkurset gir deg konkret hjelp for å sette i gang fotballaktivitet som skaper trivsel og engasjement.
Varighet: 2 dager (kl. 09.00 – 17.30) med teori og praksis hvor kursdeltakere er med på aktivitetene. Kursmateriell blir utlevert første kursdag – ta med treningstøy.

Lørdag 19. mars og søndag 20. mars

Delkurs «Fotballferdighet»

Kurset representerer en meget sentral og viktig kunnskap for å lære det aller viktigste for en fotballspiller: Fotballferdighet.
– Hva er fotballferdighet?
– Hvilke dimensjoner av fotballferdigheten bør du ta hensyn til i
treningssammenheng?
– Hvordan kan fotballferdigheten læres og utvikles?
– På hvilken måte påvirker ditt valg av fotballaktiviteten læringen?
– Hvordan kan du som trener påvirke aktiviteten med tanke på kvalitet?
– Hvilke delferdigheter bør læres – og hvordan?
Delkurset gir deg bevisstgjøringen og forståelsen – samt konkrete retningslinjer for gjennomføringen og oppfølgingen av treningen.
Varighet: 2 dager (kl. 09.00 – 17.30) med teori og praksis hvor kursdeltakere er med på aktivitetene. Kursmateriell blir utlevert første kursdag – ta med treningstøy.

Lørdag 3. april og søndag 4. april

Delkurs «Samspill»

Fotballferdigheten i dette kurset omhandler de valg en spiller gjør i alle de situasjonene han eller hun er involvert i.
– Hva betyr den enkelte spillers fotballferdighet i ulike samspillsituasjoner?
– Hvilke retningslinjer gjelder for et fornuftig samarbeid mellom to eller flere   spillere?
– Hvilke aktiviteter bør brukes for å øve på dette samspillet?
– Hvilke krav stilles til kvalitet i disse aktivitetene?
– På hvilke måter kan du som trener bevisstgjøre og rettlede spillere i denne sammenheng?
Delkurset gir deg svarene og konkret hjelp i treningen.
Varighet: 2 dager (kl. 09.00 – 17.30) med teori og praksis hvor kursdeltakere er med på aktivitetene. Kursmateriell blir utlevert første kursdag – ta med treningstøy.

Lørdag 9. april og søndag 10. april

Delkurs  «Ungdomsfotball (13-19 år)»

I dette kurset kommer vi inn på de sentrale spørsmål en bør jobbe med i ungdomsfotballen. NFF’s handlingsplan sier at vi skal: ”Gi så mange ungdommer som mulig et fotballtilbud i et miljø preget av trygghet, mestring og trivsel og at spillerne skal gis mulighet til å velge ut fra et variert tilbud og sine egne ønsker, motiv og behov”.
Andre temaer i kurset er treningsplanlegging hvor vi kommer inn på de forskjellige trinn i en stegvis oppbygging av en helhetlig og langsiktig treningsplan. Planleggingsprosessen omhandler bl.a. årsplan, periodeplaner, ukeplaner og ned til øktplaner
– Hvordan kan vi legge til rette treningen for dem som ønsker å bli gode?
– Hva gjør vi for å få flere ungdommer til å fortsette lenger med fotballspill?
– Hvordan kan fotballtreningen differensieres for ungdommer med ulike ambisjoner?
– Hvordan legge til rette for fotballaktiviteter og fotballmiljøer for jenter?
– Hvordan planlegger vi treningen ut fra ovennevnte spørsmål?
Varighet: 2 dager (kl. 09.00 – 17.30) med teori og praksis hvor kursdeltakere er med på aktivitetene. Kursmateriell blir utlevert første kursdag – ta med treningstøy.

Alle delkursene går lørdager og søndager mellom kl. 09.00 – 17.30.

NB! Påmelding innen 28.2 til Mona Henricks (mona@henricks.no)