Bjørn Olsen utnevnt til Æresmedlem i DIF

På kveldens årsmøte i Dikemark I.F. ble Bjørn Olsen utnevnt til Æresmedlem og tildelt diplom. Bjørn har et stort engasjement i DIF og har de siste årene jobbet hardt for at kunstgress på Dikemark skulle bli en realitet.

BjornOlsen
Styret utnevnte formann Bjørn til Æresmedlem på Årsmøte i DIF 23. mars. Bjørn Olsen er hovedårsaken til at kunstgressbanen endelig så dagens lys i august 2016. Han har vært med på planlegging av kunstgresset siden vi tegnet ut anlegget for 5 år siden, og
ikke minst drevet lobbyvirksomhet mot politikere, stilt opp i utallige møter med kommune og idrettsråd for å fremme DIFs interesser. Når godkjennelsen endelig var
et faktum, har Bjørn satt seg inn i ulike måter å bygge kunstgress på, møtt leverandører på befaring, innhentet og vurdert tilbudene. Bjørn har fulgt opp anleggsprosessen fra A til Å.

Også som formann i DIF har Bjørn vist stort engasjement. Han er blid og positiv og ser alltid muligheter. I tillegg stiller han opp på stort og smått både for langrennsgruppa og fotballgruppa. Med sin uformelle lederstil har han god kontakt med alle i klubben, og har også et stort kontaktnett i Asker.

Vi håper du vil holde på som formann i mange år fremover Bjørn
Men for å gjøre deg udødelig, ønsker vi allerede nå å utnevne deg til Æresmedlem.

På vegne av Styret,
Geir Øiestad

 

Årsmøte i DIF 5. mars

STED: DIF klubbhus
Onsdag 05.03.2014 klokken 19:00

Sak 1 – Åpning av møtet og valg av ordstyrer
Sak 2 – Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokollen
Sak 3 – Årsberetning
Sak 4 – Regnskap
Sak 5 – Budsjett

Sak 6 – Status Anlegg

Sak 7 – Fastsettelse av medlemskontigent
Sak 8 – Valg
Sak 9 – Signering av protokoll

Saksliste
Det har ikke kommet inn saker ut over det som fremkommer over.

Årsberetning 2013

Revisorerklæring

Regnskapsrapport 2013

Regnskap Aerobic 2013