Politiattest

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Dikemark IF krever at alle ansvarspersoner rundt våre lag og treningsgrupper skal ha  gyldig politiattest.

De som ikke har fremvist gyldig politiattest skal sende oss en mail på politiattest@dif.no, med navn og fødselsnummer. Vi sender dere deretter et ferdig utfylt dokument som heter «Bekreftelse på formål med politiattest» som du skal legge ved søknaden din.
Polititattest søker du om digitalt ved å følge denne linken: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/
Etter en tid mottar du politiattesten i din digipostkasse. Send da en kopi av politiattesten din på politiattest@dif.no.
Vi lagrer dato for utstedt politiattest i Spoortz (vårt medlemsregister), samt saksnr på attesten. Både din mail med fødselsnummer og kopien av politiattesten sletter vi umiddelbart.