Politiattest

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Dere som sendt/oppvist attest i løpet av de siste tre årene kan se bort fra dette.

Har du en attest som ikke er eldre enn 3 år kan den sendes elektronisk til klubben
– For fotball er det magnus.johansson(a)asker.kommune.no

Når dere søker, må det med deres søknad til politiet, legges ved følgende bekreftelse fra klubben https://drive.google.com/file/d/0B0zHlOzxGRzrVDhKcDc4WHFVRU0/view?usp=sharing

Hvordan man søker og lenker videre finner dere på denne nettsiden https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/