Styret

Hovedstyret 2019

Epost: hovedstyret@dif.no

Hovedstyreleder: Bjørn Olsen
Telefon: 90741800

Fotballstyret 2019

Epost: fotballstyret@dif.no

Verv Navn Ansvar epost
Leder Kristian Lindland FIKS, politiattest, dugnad, påmelding serier. kristian@dif.no
Styremedlem Stian Mørch Aaen FIKS, trener- og dommerkurs, dommere, påmelding serier. stian@dif.no
Styremedlem Atle Grønlie Utstyr, drakter. atle@dif.no
Styremedlem Rune Pedersen Treningstider, fotballhelg, lister over trener og lagleder. rune@dif.no
Styremedlem Helene Jakobsen Kiosk, kommunikasjon, e-post og nettside, fotografering. helene@dif.no