Første referat fra møte med Asker kommune

20. august var det første møtet med Asker kommune vedrørende Arbeidsområde/Prosjekt : Utvikling av Dikemark idrettspark – oppstartmøte plan.

Les referat her: Møtereferat

Se også : UTVIKLING DEL AV 89/1