Årsmøte i DIF 5. mars

STED: DIF klubbhus
Onsdag 05.03.2014 klokken 19:00

Sak 1 – Åpning av møtet og valg av ordstyrer
Sak 2 – Valg av referent og 2 representanter til å underskrive protokollen
Sak 3 – Årsberetning
Sak 4 – Regnskap
Sak 5 – Budsjett

Sak 6 – Status Anlegg

Sak 7 – Fastsettelse av medlemskontigent
Sak 8 – Valg
Sak 9 – Signering av protokoll

Saksliste
Det har ikke kommet inn saker ut over det som fremkommer over.

Årsberetning 2013

Revisorerklæring

Regnskapsrapport 2013

Regnskap Aerobic 2013

Innbetaling av medlemsavgift

DIF har 2 typer medlemskap; Enkelt medlemskap eller familiemedlemskap.

  • Enkeltmedlemskap vil være aktuelt der hvor en enkelt utøver er medlem, eller hvor enkelte ønsker å være medlem uten aktivitet (såkalt støttemedlem).
  • Familemedlemskap er aktuelt der hvor flere enn 1 i samme familie deltar på en aktivitet, eller hvor hele familen ønsker å støtte opp om DIF.

Hva koster medlemskap?

  • Enkeltmedlemskap  kr. 250,-
  • Familemedlemskap  kr. 500,-

Epost er sendt til alle medlemmer med informasjon om innbetaling av medlemsavgift for 2015.

Har du ikke mottatt epost og er medlem, så ta kontakt med kasserer@dif.no.

Treningstider gymsal 2012 / 2013

Da er treningstider for gymsal fordelt for fotball-lagene som ønsker innetrening etter høstferien.

J2001 – Vardåsen, mandag 1930 – 2045
G/J 2004 – Vardåsen, tirsdag 1730-1830
J2003 – Vardåsen, tirsdag 1830 – 1930
G2003 – Solberg, onsdag 1900 – 2030
G/J2005 – Vardåsen, torsdag 1700-1830
J2000 – Vardåsen, torsdag 1830-2000
Oldboys – Vardåsen torsdag 2015 – 2130

Medlemsavgift er under utsendelse

Medlemsavgift
Medlemsavgift for 2012 er nå under utsendelse. Medlemsavgiften er på kr 250,- for enkeltmedlemmer og kr 500,- for familiemedlemmer. Alle familier som har 3 eller flere medlemskap i DIF får automatisk tilsendt 1 faktura til ett av familiemedlemmene.

Nytt av året er at fakturaene sendes ut av firmaet IntelliBill. Dette sparer Dikemark IF for mye jobb, og medfører at det nå påløper gebyr ved for sen betaling. Dersom utøveren ikke skal være med i 2012, gi beskjed om dette til epost kasserer@dif.no.

DIF Medlemskort
DIF Medlemskort kan hentes i G-Sport Asker når medlemsavgiften er betalt.

Oppdater din egen kontaktinformasjon
Din medlem-/kontaktinformasjon ligger også online på IntelliBills portal. På fakturaen som sendes ut står det mer informasjon om denne portalsiden og hvordan du kan gjør dine egne oppdateringer.