Fotballavslutning

Lørdag 17.oktober arrangerte DIF fotball felles avslutning . Det ble arrangert oppvisningskamper i strålende sol der mammatrenere møtte Jenter 01 og 02 og pappatrenere fikk prøvd seg mot Gutter 02. En foreldre som gjorde en ekstra god innsats var dommer John Bekkenes.

Under dagen vært det utdelt smothie til de barn som ønsket seg det og kiosken var åpen. Etter at kampene var ferdige ble det utdelt premier og årbok til alle barna. I tillegg fikk jenter 02 og gutter 02 pokal for vel gjennomført sesong.

Fotballstyret takker for i år og håper på å se alle igjen til neste sesong.

Informasjons møte for 2009 foreldre

DIF ønsker å invitere alle foreldre med barn født i 2009 til ett informasjons møte torsdag 10 september kl 1800 i klubbhuset på DIF
Det vil bli en kort intro av DIF og hva vi har å tilby innen fotball og langrenn. På dette møte må vi også få på plass trenere.
For barna vil det denne dagen bli fotball trening fra 1800-1900.