Har du fått en SMS/e-post fra NIF?

Du kan trygt svare.

I forbindelse med at vårt medlemssystem synkroniseres med NIF sitt sentrale register må alle medlemmer og personer i medlemsregisteret ha en bruker som er verifisert hos NIF. I disse dager sender vi ut en link til de som mangler denne verifiseringen, så om du mottar en SMS/E-post er det trygt å trykke på linken som følger med. SMS/E-post er sendt ut fra NIF. Se bilde av hvordan SMS ser ut.

Dokumenter til årsmøtet 19. mai

Dikemark IF kaller inn til årsmøte onsdag 19. mai klokken 1900. Møtet vil avholdes digitalt, og vi ber derfor alle som ønsker å delta om å sende epost til hovedstyret@dif.no

Kandidater til styret meldes til styret (hovedstyret@dif.no).

Agenda DIF Årsmøte 2020

Saksdokumenter:

Årsberetning DIF 2020

Årsberetning DIF Aerobic 2020

Årsberetning DIF Fotball 2020

Årsberetning DIF Langrenn 2020

Årsberetning DIF Turskøyter 2020

Regnskapsrapport DIF 2020

Revisjonsrapport DIF 2020

Innkalling til årsmøte 2021 for Dikemark IF

Dikemark IF kaller inn til årsmøte onsdag 19. mai klokken 1900. Møtet vil avholdes digitalt, og vi ber derfor alle som ønsker å delta om å sende epost til hovedstyret@dif.no

Saker som ønskes tatt opp meldes Hovedstyret (hovedstyret@dif.no) innen 5 mai.

VI trenger kandidat til valgkomitéen. Kandidater bes meldes til Hovedstyret (hovedstyret@dif.no).

Saksdokumenter med forslag vil ligge tilgjengelig på dif.no senest en uke før årsmøte.

Vennlig hilsen
Hovedstyret